050-8939030

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך (LPA) הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם  למנות אדם אחד או יותר  כדי לקבל החלטות בשמם במקרה שהם לא מסוגלים לקבל החלטות בעצמם בעתיד.

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

בשנת 2017 נקבעו תקנות חדשות וחשובות מאוד על סמך חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: תקנות אלו מאפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשך – מסמך שלמעשה מאפשר לכל אדם למנות מראש אנשים שיטפלו בענייניו (רפואיים ורכושיים), אם וכאשר הוא לא יוכל לעשות זאת. התקנות נועדו לפתור עיוות מובנה: אדם שאינו כשיר לטפל בענייניו האישיים, הרפואיים ו/או הכלכליים גם לא יכול לבחור אדם שיעשה זאת, ולכן הוא לא יכול לקחת חלק בתהליך מינוי אפוטרופוס. עריכת ייפוי כוח מתמשך כשהוא צלול וכשיר לקבל החלטות, מעניקה לו ראש שקט. עו"ד אלינה ספיר מוסמכת לערוך ייפוי כוח מתמשכים, והיא מספקת שירות זה תוך תשומת לב מלאה לכל פרט ופרט.

מה חשוב לדעת על ייפוי כוח מתמשך?

 • כללים לגבי המיופה – מיופי כוח חייבים להיות בני 18 ומעלה והוא מבין את מהות הייפוי כוח, מטרותיו ותוצאותיו. לא ניתן למנות לטיפול בענייני רכוש פושט רגל שעדיין לא קיבל הפטר, וגם לא את מי שהוכרז כלקוח מוגבל חמור על-ידי בנק ישראל.
 • תחומי אחריות – מיופי הכוח יכולים לטפל בעניינים אישיים, בעניינים רפואיים ובעניינים כלכליים. ניתן לכלול בייפוי בכוח רק תחומים ספציפיים, ואפשר גם להרחיב. עוד אופציה היא לחלק את האחריות בין מספר מיופי כוח.
 • מיופה חלופי – ייפוי הכוח עשוי לכלול גם מיופה חלופי, כלומר אדם שיטפל בענייניו של מייפה הכוח רק אם המיופה הראשון שנבחר למשימה לא יוכל ו/או לא יהיה כשיר לשמש כמיופה כוח.
 • הגבלת אפשרות ההפעלה – ניתן להגביל את ייפוי הכוח המתמשך (ובמועד הפקיעה לחדש אותו, כמובן). ניתן גם לציין תנאים ספציפיים להפעלת ייפוי הכוח.
 • חובת הפקדה – חובה להפקיד את ייפוי הכוח לאחר עריכתו וחתימה בפני עורך דין שמוסמך לכך אצל האפוטרופוס הכללי. ייפוי כוח מתמשך ללא חותמת האפוטרופוס הכללי אינו בר תוקף.

שירות קשוב ורגיש

עריכת ייפוי כוח מתמשך מחייבת קודם כל קשב מלא לאדם, על-מנת שהמסמך ישקף את רצונותיו באופן הברור והמדויק ביותר, בלי שום מקום לאי הבנות. דגש שני הוא רגישות, המתבקשת לנוכח העיסוק בתרחיש שמטבעו מעורר מתח מסוים. עוד מרכיב חשוב בשירות הוא מקסימום תשומת לב לכל פרט ופרט. עו"ד אלינה ספיר הינה בעלת התכונות הנ"ל, ובהתאם מספקת שירות זה בסטנדרטים גבוהים ובמקצועיות יתרה.

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כח מתמשך

כל אדם שואף לנהל את חייו בהתאם לתפישת עולמו, אמונותיו וערכיו. מאחר שכל אחד מאיתנו עלול להגיע למצב שבו הוא כבר לא יוכל לדאוג בעצמו לענייניו מטעמי אי כשירות (זמנית או קבועה), ועל-מנת שלא להזדקק לאפוטרופוס שעל מינויו אין לאדם שליטה (עקב הנסיבות), מומלץ לערוך ייפוי כח מתמשך – מסמך שמקנה לאדם את השליטה המרבית האפשרית במצב שבו הוא עצמו כבר לא יהיה כשיר לקבל החלטות. באופן טבעי, מדובר בצעד שחשוב להיערך לקראתו, וכמובן להיעזר בעו"ד מומחה בתחום, כפי שדורש החוק. חשוב לציין, שלא כל עורך דין מוסמך לערוך ייפוי כח מתמשכים, אלא רק כאלה שעברו הכשרה ספציפית. עו"ד אלינה ספיר מוסמכת לספק שירות זה, ועושה זאת תוך קשב רגיש ללקוח ותשומת לב מרבית לכל פרט ופרט.

ההחלטות החשובות לקראת עריכת ייפוי כח מתמשך

 • זהות מיופיי הכוח – הבחירה החשובה ביותר היא כמובן זהות האדם שימונה כאחראי על הטיפול בנושאים השונים עבור עורך ייפוי הכוח. ניתן גם לבחור מספר ממונים ולחלק ביניהם את תחומי האחריות ו/או למנות מיופיי כוח חליפיים.
 • תחומי האחריות – החלוקה המקובלת היא לעניינים כלכליים, עניינים רפואיים ועניינים אישיים. כל ייפוי כח מתמשך עשוי לכלול את כל התחומים הנ"ל או רק חלק מהם, וכמו כן ניתן לקבוע מגבלות מסוימות על היקף הסמכות של מיפוי הכוח.
 • חובת דיווח – ניתן לקבוע בייפוי הכוח חובת דיווח – לאדם אחר או לאפוטרופוס הכללי. זהו אמצעי פיקוח יעיל על הפעולות שיבצע מיופה הכוח.

ייעוץ מקיף וייפוי כוח מדויק

השירות של עו"ד אלינה ספיר בכל הנוגע לעריכת ייפוי כח מתמשך כולל קודם כל ייעוץ מקיף לגבי מה ניתן לכלול במסמך, מהן האפשרויות השונות העומדות בפני האדם ואיך לעגן את כל האינטרסים המהותיים כך שהם יישמרו בוודאות בכל תרחיש שהוא. השלב הבא הוא עריכת ייפוי הכח עצמו באופן בהיר ומדויק, מתן הסבר מקיף למיופי הכוח, החתמתם כל הגורמים הרלוונטיים, ורק בסוף הפקדת ייפוי הכוח החתום אצל האפוטרופוס הכללי, כפי שדורש החוק.

 ייפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך

החוק בישראל מגדיר את ההורים כאפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם, עד שהם מגיעים לגיל 18. על-פי חוק זה, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ניתן גם למנות לאדם בוגר אפוטרופוס – זאת אם בית המשפט משתכנע על סמך חוות דעת שהוא לא כשיר לנהל את ענייניו. במקרה כזה ניתן מענה לצורך לשמור על הזכויות והאינטרסים של כל אדם, אבל הבחירה היא לא של האדם עצמו (מפני שהוא כבר לא כשיר לקבל החלטות). על מנת להימנע ממצב של מינוי אפוט' על אדם ש/אינו כשיר ללא רצונו, החוק יצר פתרון על פיו האדם עצמו יוכל למנות אדם אחר שיטפל עבורו בענייניו, תוך הוראות ברורות של אותו האדם ביחס לניהול, והוא יפוי כח מתמשך. מהות מסמך זה היא מינוי, מראש, של אדם שייקח אחריות וידאג לאינטרסים ולזכויות של האדם אם הוא עצמו חלילה לא יוכל לעשות זאת. חשוב להדגיש שרק עורכי דין שעברו הכשרה ספציפית, מוסמכים לערוך יפויי כוח מתמשכים. עו"ד אלינה ספיר כבר סייעה לאנשים רבים להבטיח את עתידם באמצעות מנגנון חשוב זה.

למה חשוב לערוך יפוי כח מתמשך?

 • להבטיח טיפול מיטבי בכל מצב – יפוי הכוח המתמשך מאפשר לכל אדם להבטיח שבכל תרחיש שהוא יהיה מי שיטפל עבורו בכל העניינים החשובים. למעשה ניתן גם לחלק את האחריות בין מספר אנשים, כשכל אחד יטפל, אם ייווצר בכך צורך, בתחום אחר (עניינים רפואיים, עניינים כלכליים, עניינים אישיים).
 • מניעת סכסוכים – עריכת יפוי כח מתמשך מבעוד מועד חוסך ריבים מיותרים בין בני המשפחה במידה ויתעוררו אי הסכמות ביחס לזהות האפוט' ו/או צורת הטיפול בענייניו. האדם בעודו כשיר, קובע את זהות מיופיי הכוח ואת ההנחיות ביחס לטיפול בו. כך, מיופה הכוח חוסך לקרוביו גם הוצאות כלכליות ועוגמת נפש בניהול הליך משפטי לצורך קביעת זהות האפוט'.
 • שקט נפשי – כל אדם מקווה באופן טבעי שתמיד יוכל לדאוג בעצמו לכל הנושאים החשובים בחייו. יחד עם זאת אי אפשר להתעלם מהעובדה שאף אחד ואף אחת לא יודעים מה צופן לנו העתיד, ושאין דרך לדעת בוודאות שאכן זה יהיה המצב. לכן, כדאי להיערך לכל תרחיש אפשרי וכך לזכות בשקט נפשי בזכות הידיעה שתמיד יהיה מי שיטפל במסירות בעניינינו.

טיפול מסור ויעיל

יפוי כח מתמשך הופך לתקף רק אם נערך בהתאם לכל התקנות והופקד אצל האפוטרופוס הכללי ע"י עו"ד אשר עבר הכשרה ספציפית בנושא. עו"ד אלינה ספיר מספקת שירות זה בסטנדרטים הגבוהים שמאפיינים אותה, ועל בסיס קשב מלא לאדם, כך שיפוי הכוח ישקף במדויק את הרצונות שלו, ויאפשר גם מימוש של רצונות מורכבים וקביעת תנאים שונים להפעלתו.

 יפוי כח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך – חושבים היום על המחר !

בעבר הטיפול באדם שאיבד את כשירותו לדאוג לעצמו היה אפשרי רק במסגרת של מינוי אפוטרופוס, דבר הכרוך בניהול הליך בביהמ"ש. כיום ישנה חלופה נוספת המאפשרת לאדם לתכנן עתידית את חייו לשלב שבו הוא לא יהא כשיר להחליט החלטות בעבור עצמו והיא עריכת ייפוי כוח מתמשך. מדובר בכלי חשוב המאפשר להסדיר מראש מי יהיה הממונה על אדם המאבד את היכולת לקבל את החלטותיו בעצמו, כיצד יטפלו בו ובעניינו בעתיד, בזמן בו הוא לא יוכל להחליט עוד בעבור עצמו (באופן זמני או קבוע) וזאת בשל מצב קוגניטיבי בעייתי כמו דמנציה, מחלה המגבילה אותו מבחינה פיזית או קשיים אחרים לטפל בענייניו.

מה כוללת בדיוק עריכת ייפוי כוח מתמשך

עריכת ייפוי כוח מתמשך היא עריכת מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר וכשיר משפטית למנות לעצמו מיופה או מספר מיופיי כוח מטעמו, במטרה שאלו יגשימו את רצונותיו במצב של אובדן כשירות, והכל בהתאם להנחיות מקדימות של הממנה אשר נכללים במסמך. ייפוי כוח נועד בעצם להעניק לממונה שיקול דעת רחב לשם קבלת החלטות הנוגעות לתחום שהוסדר בהנחיות המקדימות של הממנה, והכל מבלי להידרש להליכים משפטיים מורכבים בבית המשפט. במסגרת ההסכם יכול אדם אחד להיות ממונה על תחום אחד, כמו כספים למשל כשאדם אחר ממונה על תחום אחר כמו ריכוז עניינים רפואיים, או ניתן למנות אדם אחד שיהיה אמון על כל הנושאים.

כניסת המינוי לתוקף

לאחר עריכת ייפוי כוח מתמשך והפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי, ייפוי הכוח נכנס לסטטוס "מופקד", אולם הוא אינו נכנס לתוקף כל עוד הממנה כשיר לקבל את החלטותיו בעבור עצמו. בשלב זה הממנה רשאי לבטל את המינוי או לשנות את זהות הממונים . ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף ומקבל סטטוס "מופעל", רק כאשר קיימת אבחנה רפואית הקובעת, כי הממנה איננו כשיר עוד להחליט החלטות בעבור עצמו, כאשר סמכויותיו של הממונה יהיו בהתאם להוראותיו של הממנה ובתחומי הפעילות שהוגדרו על ידו.

חשוב לזכור, כי את ייפוי הכוח המתמשך מוסמך לערוך אך ורק עו"ד הרשום ברשימת עוה"ד המוסמכים לערוך ייפוי כוח מתמשך בלשכת עוה"ד ושעבר הכשרה מתאימה והוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי. עו"ד אלינה ספיר הוסמכה והוכשרה לתת גם שירות זה

עריכת ייפוי כוח מתמשך

עריכת יפוי כח מתמשך

המחשבה, כי בעתיד (הקרוב או הרחוק) אנו עלולים להיקלע למצב שבו לא נוכל לדאוג לעצמנו, היא מחשבה מטרידה, מלחיצה ומלאה בחששות. למרות זאת, ודווקא בגלל הקושי, חשוב להישיר מבט אל האפשרות הזו ולהיערך לקראתה באופן מושכל. הדרך שמציע החוק, היא עריכת יפוי כח מתמשך. מדובר במסמך משפטי בו אנו יכולים לקבוע מראש את זהותו של האדם שיוכל לקבל לגבינו החלטות – במישור הכלכלי ו/או במישור הבריאותי ו/או במישור האישי. יפוי הכח המתמשך חוסך לאותו אדם את התהליך המסורבל והארוך של הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס אם יעלה הצורך בלקיחת המושכות לידיים שלו, כך שהוא יוכל להתפנות מיד לטיפול בכל ענייניו של האדם שכבר לא מסוגל לעשות זאת לבד. עו"ד אלינה ספיר צברה ניסיון וידע רב בעריכת ייפויי כח מתמשך ועושה זאת במלוא האחריות והמקצועיות הנדרשת.

מה חשוב לדעת לגבי עריכת יפוי כח מתמשך?

 • מספר מיופי כח – במסגרת עריכת יפוי כח מתמשך, יפוי הכוח מוענק לאדם אחד או יותר. אם נבחרת האופציה השנייה, חשוב להבהיר מהם תחומי האחריות של כל מיופה כח. עוד אופציה היא הגדרת מיופה כח חליפי – למצב שבו נבצר מהמיופה הראשון למלא את התפקיד.
 • הפקדת יפוי כח – רק יפוי כח אשר הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ועוד קודם לכן נחתם כדין ע"י עו"ד עם הסמכה מתאימה יהיה תקף אם יהיה בו צורך.
 • הנחיות מדויקות – ניתן לכלול ביפוי כח הנחיות מקדימות, מדויקות וספציפיות לגבי הטיפול בממנה, הן ביחס לטיפול בענייניו הרפואיים (אופן הטיפול, מקום המגורים, הנחיות למצב סיעודי חו"ח וכדומה), הן ביחס לטיפול בענייניו האישיים והן ביחס לטיפול בענייניו הרכושיים.

יפוי כח מתמשך – רק אצל עו"ד עם הסמכה מתאימה

חשוב להדגיש כי עריכת יפוי כח מתמשך מחייבת הסמכה ספציפית, ולכן רק עורכי דין שעברו הכשרה מתאימה רשאים להעניק שירות חיוני זה. עו"ד אלינה ספיר הינה מומחית לדיני משפחה ובעלת הסמכה וניסיון עשיר גם בתחום הייחודי של יפויי כח מתמשכים. כאשת מקצוע מיומנת היא אמונה על מציאת פתרונות מדויקים לכל צורך, ועל ניסוחים שימנעו אי הבנות ואי נעימויות בעתיד. עריכת יפויי כח מתבצעת ע"י עו"ד ספיר במסירות רבה, ועל בסיס קשב מלא לכל לקוח ולכל לקוחה.

עריכת יפוי כח מתמשך

ליצירת קשר
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
ייפוי כוח מתמשך

עוד בנושא

דילוג לתוכן